Welkom

De maakbaarheid van gevoel is de wetenschap van kunst.

Kunst en wetenschap, de twee takken waarbinnen QimArt actief is. Deze twee ogenschijnlijk uitersten gaan parallel. De kunst voedt tot wetenschap, en wetenschap voedt tot kunst. Inspiratie maakt nieuwsgierig en nieuwsgierigheid inspireert. Deze twee zaken binnen QimArt onlosmakelijk met elkaar verbonden.


The Science of Art. 

Kunstzinnige fascinatie komt voort uit de observatie van mensen in de meest breedste zin van het woord. Niet alleen de mens zelf maar ook diens leefomgeving, natuur, planeet en sociale setting, zijn en blijven intrigerend. Hoewel de mens en diens natuurlijke habitat vaak vanzelfsprekend zijn , of gewoon is, zitten in meest kleine facetten en momenten bizarre, mooie en veelzijdige aspecten die er een nieuw licht werpen. Dit geeft ruimte tot vrije interpretatie maar ook tot vragen. 
The Science of Art staat dan in teken van kunstzinnige vormgeving van de 'normaalste' zaken die we kennen als mens, vormgegeven op basis van vrije verbeelding, die soms ogenschijnlijk niets meer lijkt te zijn dan enkel een sfeer. Meerdere werken vertonen fragmenten van een beeld die ontstond uit invulling of beleving, welke kunnen resoneren.

  • Galerie, een kleine greep kunstwerken uit onze eigen collectie.
  • Atelier, kunstlessen en meer.